top of page

​DERİNLEMESİNE ARDUİNO

Güncelleme tarihi: 26 Tem 2023

Kitabın kapağını açar açmaz “öğrencilerime ithaf ediyorum” mesajının inceliğiyle karşılaşabilirsiniz.

Evet kitabı birazcık kurcalamış bulunmaktayım… Kitap gerçekten de adının hakkını verir nitelikte derinlemesine bilgi akışı sunuyor.

Kitabımız içerisinde, önsöz sonrası hemen giriş yaptığı 27 bölüm barındırıyor. Genel anlamda diğer Arduino kitaplarının da konusu olan Mikrodenetleyici kavramıyla giriş yapılan ilk bölümde Shield kavramına da değinilmiştir. Kavramlar örneklerle şemalar kullanılarak anlatılırken, iç yapıları, farkları ve kullanımları konusunda ayrıntılı bilgi verilmiştir.

2.Bölümümüzde ise, ilk bölümde bahsedilen Mikrodenetleyici kavramı daha da irdelenerek, Mikrodenetleyici mimarileri ve atmel kavramları üzerinde durulmuştur. Aynı tablo ve şemalar bu bölümde de yoğun olarak kullanılmıştır.

3.Bölüme geldiğimizde, Arduino’nun donanımsal yapısı karşımıza çıkıyor. Mikrodenetleyici bağlantı ve bileşenlerine ayrıntılı bir biçimde değinilen bu bölümde pinler teker teker açıklanmış, donanımsal yapılar ve özelliklerin de şematik ve tablolar içe tanımlamalarına yer verilmiştirtir.

4.Bölümüzde de, kütüphane kavramı ve arduino’nun temel komutlarına yer verilmiştir.

5.Bölümümüzde ise, değişken kavramları ve veri tipleri tablolar ile örneklenerek açıklanmıştır.

6.Bölümde sayı sistemleri, bunları dönüştürme, aritmetiksel işlemler ve bit-byte kavramları açıklanmıştır.

7.Bölümde ise, operatörler, bu operatörlerin türleri ve gösterimi, boolean kavramı ve bazı operatörlerin öncelik sıraları tablolu bir şekilde açıklanmıştır.

8.Bölümde, karar ve kontrol yapılarına, döngülere, continue ve break komutları örnekler ile açıklanmıştır.

9.Bölümde ise, Fonksiyon ve kütüphane kavramları açıklanarak, kullanım alanları ne sebepleri ayrıntılandırılarak, kullanıcının kendi kütüphane dosyasını oluşturması üzerine değinilmiştir.

10.Bölümde de, diziler ve delete komutu açıklanmıştır.

11.Bölümde, karakter dizileri ve string işlemler konusu açıklanarak, işlem fonksiyonları, dönüşüm işlemleri ve karakter işlem fonksiyonları tablo ve örnekler ile açıklanmıştır.

12.bölümde ise, led-buton uygulamalarına başlanılarak, temel elektronik elemanları ve basit uygulama örnekleri açıklamalı ve tablolu bir biçimde sunulmuştur. Örneklerin güzel tarafı, devre bağlantı resminin ve malzeme listesinin kodlama ile birlikte veriliyor olması.

13.Bölümde de, matris led ve 7 parçalı gösterge uygulamaları yapılmıştır. Genel kavram tanımlamaları ile giriş yapılan bölümün devamında ortak katot ve anot tablolarının gösteriminden, kaymalı kaydedicilerinin tanımlamalarına kadar ayrıntılı pek çok tablo bulunmaktadır. Tanımlama ve tabloların ardından uygulamalar ile bölüm bitirilmiştir.

14.Bölümde ise, seri veri iletişimi ve uygulamaları yapılmıştır. Veri iletişiminin temellerinden başlanarak, iletim ortam, metot, hız ve türlerinin açıklandığı bu bölümde seri iletim protokolleri ve seri iletişim port/fonksiyonları açıklanmıştır. Kızılötesi veri iletişimi ile devam eden bölüm uygulama örnekleri ile sonlandırılmıştır.15.Bölümde de, Lcd uygulamaları yapılmıştır. Genel kavramların verilmesi ile giriş yapılan bölümde lcd göstergeler, kontrol işlemleri, liquidCrystal kütüphanesi ve fonksiyonları tablolar ile açıklanırken, içerinde ultrasonik sensör ve keypad(tuş takımı) barındıran bazı uygulama örnekleri ile bölüm sonlandırılmıştır.

16.Bölümde ise, Adc ve Pwm uygulamaları yapılmıştır. Analog ve sayısal kavramları ile tanıştırılan giriş kısmından sonra dönüştürme işlemleri ve analog işlem fonksiyonları tanımlanmış olup uygulama örnekleri ile bölüm sonlandırılmıştır.

17. Bölümde, Motor uygulamaları yapılmıştır. Sensör, transduser, adktuator ve motor tanımı ile giriş yapılan bölümde, dc ve servo motor uygulama örneklerine yer verilmiştir. Servo motor kütüphanesi fonksiyonlarının açıklandığı bölüm, step motor uygulamaları, kütüphanesi, fonksiyonları ve ardından genel uygulama örnekleri ile sonlandırılmıştır.

18.Bölümde ise, kesme fonksiyonları ve uygulamaları yapılmıştır. Genel kavramların verildiği giriş bölümünden sonra, Arduino kesme kaynak ve fonksiyonları tablolar ile açıklanarak, zamanlayıcı kesmesi, kaydediciler ve uygulama örnekleri ile sonlandırılmıştır.

19.Bölümde de, sensör uygulamalrı ve sd kart projesi yapılmıştır. Pır hareket sensörü ve uygulamasının ardından, eğim sensörü ve uygulaması, knock sensörü (piezoelektrik dönüştürücü) ve uygulaması, gaz sensörü ve uygulaması, buzzer(ses) ses fonksiyonları, ısı sensörleri ve uygulaması, dht11 sıcaklık nem sensörü ve kütüphane fonsiyonaları, sd karttan veri okuma ve ayzma işlemi, spı haberleme protokolü ve fonksiyonları tablolar ve örnekler ile açıklanmıştır.

20.Bölümde, Arduino shieldleri ve proje tabanlı uygulamalar yapılmıştır. Keypad ve nem sensörlerin tanım ve örnekleri tablolar ile gösterildikten sonra, Ethernet tabanlı web uygulamasının nasıl geliştirileceği üzerinde durulmuştur.

21.Bölümde ise, giyilebilir proje uygulamaları yapılmıştır. Arduino nano ile solar enerjili şarka uygulaması, devre bağlantıları, kod ve tablolar ile anlatıldıktan sonra lilypad devre eklentileri ve uygulamaları ile bölüm sonlandırılmıştır.

22.Bölümde de, görsel programlama dili(c#, processing) arayüzü ile Arduino uygulamaları yapılmıştır. Uygulama tablo ve şemalar ile açıklanırken, devrenin resminin fritzing uygulaması ile çiziminin ardından bölüm sonlandırılıyor.

23.Bölümde ise, rfid ve nfc temassız iletişim teknolojileri nasıl ile uygulama geliştirileceği üzerinde duruluyor. Kütüphane, fonksiyonlar ve uygulamaların ardından, shield uygulaması, c# ile personel takip sistemi ve uygulamalar ile bölüm sonlandırılmıştır.

24.Bölümde de, genel anlamda projelere yer verilmiştir. Bölüm, virtual wire ile 4 kanallı-rf haberleşme- can-bus haberleşme ve bunların kütüphaneleri, 3 eklemli robot kolu uygulaması ve Arduino proje bileşenleri ile bölüm devam ettirilmiştir. Son olarak, programın c# arayüzü ve yapılan uygulamaların menüleri incelenerek bölüm sonlandırılmıştır.

Son kısımda ise, temel elektroniğe dair notlar, Arduino kodlarına genel bakış ve unicoe-ascıı kod tablosu verilerek kitap tamamlanmıştır. Ayrıca içerisinde kitap içi dizin(sözlük) barındırmaktadır. Kitabı genel anlamda ayrıntılı bilgilendirme, şema ve tablo yöntemlerini her başlıkta kullanıldığı için çok başarılı buldum. Eğer kodlama konusunu da içine alarak ayrıntılı bir biçimde arduino çalışmaları yapmayı planlıyorsanız mutlaka faydalanmanız gereken yayınlardan birisi.

2 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page